sabato 15 dicembre 2007

Noja istituzionalizzata

ความเบื่อหน่าย จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา ความเบื่อหน่าย (Boredom) หรือ เบื่อ (Boring) เป็นภาวะ อารมณ์ หนึ่งของ มนุษย์ ที่รู้สึกไม่พึงพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่ หรืออยากเปลี่ยนแปลงสภาวะแต่เปลี่ยนไม่ได้ หรือการไม่มี สิ่งเร้า หรือ แรงบันดาลใจ มากระตุ้น หรือเป็นสภาวะที่ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใด จึงทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งภาวะอารมณ์นี้จะเกิดแต่เพียงช่วงหนึ่ง แต่ก็อาจหายไปได้เอง นอกจากนั้นยังมีคำที่มีความหมายคล้ายกันเช่น เซ็ง, กร่อย เป็นต้น ( http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2) L'idea iniziale era scavare interlinguisticamente nei significati di "noia", alla ricerca di incroci ed elementi culturali interessanti, ma mi sono talmente annoiata, che mi sono limitata a un copia/ incolla dopo i primi due. Noia : 1) senso di fastidio o insoddisfazione che assale a causa di inerzia materiale, mancanza di interesse o ripetizione monotona delle stesse azioni. 2) Molestia, disgusto, senso di avversione 3) seccatura, fastidio, guaio. (Lo Zingarelli, 2005). Noia : senso molesto causato da inerzia o da monotonia o da un senso di estraneità e indifferenza rispetto alla vita. (Novissimo Dizionario della Lingua italiana, Palazzi Folena, 1980) Bore/Boredom: 1) a dull uninteresting person, whom other people quickly become tired of, esp. one who talks continually or repeatedly in an uninteresting way; 2)something which is rather unpleasant or annoying (Longman Dictionary of Contemporary English, 1987) Досада је стање неукључености у садржаје који окружују личност. Праћена је расутом пажњом, осећањем нестрпљивости и незадовољства, тежњом да се избегну услови који не пружају могућност за психолошко везивање. Са све већим слободним временом, као и са цивилизацијским условима који са много страна угрожавају интегритет личности, досада се јавља као озбиљан проблем појединаца и савременог друштва. ( http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0) Langeweile: (früher lange Weile) ist in der Grundbedeutung das Gefühl, dass die Zeit ungewöhnlich langsam vergeht, hervorgerufen durch völlige Untätigkeit und fehlende Ablenkung. Diese subjektive Wahrnehmung führt häufig zu Empfindungen der Unlust. Der Zustand der Langeweile ist negativ konnotiert, im Unterschied zur Muße. In der Philosophie des Existentialismus ist Langeweile ein Grundzustand der menschlichen Existenz. Potrei continuare all'infinito questa pedantissima introduzione, che nessuno leggerà mai e che funge da tortuoso corridoio per entrare in sala e assistere al filmato "38100" proiettato ieri sera in anteprima al Centro Teatro di via degli Olmi a Trento ( http://progettofilmato.blogspot.com/). Posto di cui non conoscevo l'esistenza, descrittomi come fucina di teatro sperimentale, dove pregustavo di tuffarmi finalmente alternativa in una serata urban underground, sognando milano, bologna, new york, chicago.... Una fumosa introduzione del "regista" Kogoj ci ha informato che per motivi di CENSURA l'evento non era stato pubblicizzato, ergo tutti gli astanti (decisamente numerosi) erano riflusso del passaparola. Alla parola "censura" ho iniziato a scalpitare come mi si confà – pregustando infocati scenari di protesta. Non vedevo l'ora di fiondarmi a suggere dettagli dal regista! Orbene....in realtà il filmato – così come il centro – è finanziato 1) dall'Assessorato alle Politiche Govanili Þ qui sorge una perplessità: l'età media di "attori" e "registi" era decisamente over 30, sebbene, ok, l'aspetto "giovanile"; 2) dalla Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto Þ seconda perplessità: data l'accoppiata di sponsor decisamente istituzionale, sono curiosa di vedere quanto si sono spinti oltre questi teatranti nella loro critica sociale, in un filmato che ci narrerà della noja – che, si sa, sta a trento come "La Nausea" a Sartre. Finito il filmato, ove, ahimè, nulla ho rilevato di alternativo, provocatorio, underground, grunge, critico-sociale, ruggente, graffiante, nuovo, stimolante, mi sono comunque precipitata a farmi raccontare di più sull'episodio "censura". Un presuntuoso e annoiato "attore" mi ha risposto "Non so bene, mi pare che non abbiamo scritto bene il nome dell'assessorato sul comunicato".... e si fionda sul buffet. Colpa mia: alla mia età, tanto naïf da aspettarmi che esistesse un'officina treatrale? E che, finanziata da un assessorato e da una cassa di risparmio, potesse essere provocatoria e sovversiva?????? Dans la ménagerie infâme de nos vices, II en est un plus laid, plus méchant, plus immonde ! [...] C'est l'Ennui ! Questo è Baudelaire, ma scrivendo a mente il brano che ora riverso sulla tastiera, stanotte ho scalciato sotto le lenzuola come Sandra Mondaini: che noja, che barba! Vi lascio il seguito internazionale, vado a cercarmi uno sponsor..... Aburrimiento: tedio o hastío es un estado de desinterés o de falta de energía, como reacción a estímulos que se perciben como monótonos, repetitivos o tediosos. Se produce por la falta de cosas interesantes para ver, oír o para hacer (física o intelectualmente) cuando se desea estar activo. Es lo contrario de la diversión o del entretenimiento. Puede causar bostezos. Puede resultar de limitaciones externas (confinamiento solitario, privación sensorial, trabajo monótono) o de una inhibición interna. Aquellos que se encuentran temporalmente aburridos pueden considerar su estado como una mera pérdida de tiempo, pero generalmente lo consideran aún peor. Por otra parte, puede pensarse que tener mucho tiempo libre causa aburrimiento. De hecho, el tiempo parece transcurrir más lento cuando alguien sufre de aburrimiento. El aburrimiento también puede ser un síntoma de depresión clínica. Aburrimiento (latín: ab- prefijo «sin», horrere «horror») es la existencia desprovista de sentido, cuando ya no queda nada por perder, nada a que temer. Ejemplo de su uso en el siglo XIV: «mas los enemigos eran assi aborridos que nenguno no se tiraua atras, antes cadascuno era uolenteroso de morir». El aburrimiento también puede llevar a acciones impulsivas o excesivas sin sentido, o incluso que perjudiquen los propios intereses. Por ejemplo, hay estudios sobre el comportamiento financiero que muestran que los accionistas pueden comprar o vender sin una razón objetiva simplemente porque se aburren y no tienen nada mejor que hacer. Algunos psicólogos coinciden en afirmar que una de las razones que mueven a los jóvenes a entrar en el mundo de la droga y el alcoholismo es precisamente el aburrimiento. La respuesta del ser humano más aceptada y extendida al aburrimiento es realizar tareas que no requieran apenas esfuerzo (ni físico ni psíquico) y que le mantengan concentrado y absorto -y por tanto evadir el aburrimiento. La forma más común son los llamados pasatiempos. Se ha constatado que el primer pasatiempo fue pensado como tal por el periodista Arthur Wyne en la segunda década del siglo XX. Sin embargo, no fue hasta la siguiente década cuando se publicó el primer libro de pasatiempos del que se vendieron 750.000 unidades en sólo una semana. ( http://es.wikipedia.org/wiki/Aburrimiento) Langeweile entsteht oft durch Monotonie im Alltag, also durch sich wiederholende Ereignisse, die aus subjektiver Sicht nichts Interessantes oder Aufmunterndes mit sich bringen. Oft wird Langeweile auch mit Innerer Leere und Monotonie gleichgesetzt. Langeweile zeigt sich hauptsächlich durch die oben beschriebene Symptomatik, kann jedoch mit individuellen Gefühlen wie Verdruss und Sinnlosigkeit des eigenen Seins einhergehen. Im Allgemeinen zeigt sich dieses auch dadurch, dass Langeweile oft als das Gegenteil von Spaß, Freude und Abwechslung angesehen wird. Es liegt eine Bewertung zugrunde, was "sinnvolle Zeit" und was "Zeitverlust" sein. Das Gegenteil der Langeweile bezeichnet man als die Kurzweil. Bei der Langeweile wird die Zeit als ausgedehnt empfunden, d. h. dem Betroffenen kommt es vor, als würde die Zeit langsamer als normal vergehen. Bei der Kurzweil hingegen empfindet ein Betroffener die Zeit als sehr schnell vergehend. Sofern hat der Zustand des Langweilens auch Gemeinsamkeiten mit der Ungeduld, bei der die Zeit, die für eine Tätigkeit benötigt wurde, zuvor zu kurz eingeschätzt wurde. Alle drei haben somit gemeinsam, dass sie mit einer Veränderung des Zeitempfindens einhergehen. (http://de.wikipedia.org/wiki/Langeweile) Tédio : O tédio é um sentimento humano, um estado de falta de estímulo, ou do presenciamento de uma ação ou estado repetitivo - por exemplo, falta de coisas interessantes para fazer, ouvir, sentir etc. As pessoas afetadas por tédio em caráter temporário consideram este estado muitas vezes como perdido, perda de tempo, mas geralmente, não mais do que isto. Alternativamente, alguns acham que ter tempo de sobra também causa tédio. Para as pessoas entediadas, o tempo parece passar mais lentamente do que quando elas estão entretidas. Tédio também pode ser um sintoma de depressão. O tédio pode levar a atitudes impulsivas e às vezes mesmo excessivas, que não servem para nada e podem causar danos. Por exemplo, estudos mostram que acionistas da Bolsa de Valores podem vender ou comprar ações sem nenhuma razão objetiva para tal, simplesmente porque eles sentem-se entediados por não terem nada para fazer, onde o tédio é desencadeado por uma situação de saída de uma atividade rotineira de fazer contas, verificar investimentos, etc. (http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9dio) L'ennui est un sentiment aussi bien durable qu'éphèmère de démotivation et de désintéressement. "Ennuyer" est issu de "Inodiare" en bas latin, qui signifie "Etre odieux". (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ennui)

Nessun commento: